• TENKE I ANDRE BANER: Statens vegvesen mener at Bybanen må bygges ut kontinuerlig og nå alle bydeler. Utbygging av kollektivtilbudet må komme først, men så må en bruke pisk for å begrense biltrafikken. FOTO: RUNE SÆVIG

Vil piske bilistene over på bane

Bilistene skal få svi, bybane til alle bydeler og økt fremkommelighet for bussene. Slik skal bergensområdet takle fremtidens folke- og trafikkvekst, mener Veivesenet.