Presser styringsrenten

Norges Bank kan bli tvunget til å sette styringsrenten enda lavere, hvis bankene fortsetter å holde boligrenten høy.