• MISTET ABSOLUTT ALT: Bildet viser overlevende etter tyfonen Haiyans herjinger som forlater et område i byen Tacloban der alt ble ødelagt. Mange sjøfolk på norske skip bor med sine familier i de områdene som ble hardest rammet. De ansatte i Grieg Star dropper julebordet, og sender i stedet pengene til kolleger som har mistet alt de eide, og både i Grieg og Odfjell SE er det satt i gang innsamlingsaksjoner.FOTO: Bullit Marquez/AP FOTO: Bullit Marquez

Heller nødhjelp enn julebord

De ansatte i Grieg Star dropper julebordet i år. Pengene skal i stedet gå til kollegene som ble rammet av tyfonen Haiyan og deres familier.