Mens norske forbrukere gleder seg over halvt skattetrekk i desember og null trekk i juni, gir flere fagpersoner skatteordningen det glatte lag. De mener ordningen kompliserer skattesystemet unødvendig, bærer preg av formynderi og at det bidrar til enda større kjøpepress i desember, skriver NA24.no.

— Bakgrunnen for dagens system er at staten finner det nødvendig å hjelpe nordmenn med budsjettering og prioritering. Midler holdes tilbake gjennom året for å ha noe i bakhånd til desember. Ordningen er i bunn og grunn formyndersk og kort og godt tullete, sier advokat og økonom ved BI, Jørgen Hveem.

Et annet problem er at mange tror den halve skatten i desember er en «gave» fra staten, påpeker blogger Harald Nyquist.

— Det er svært mange som ikke skjønner beregningsmåten og tror at de vil få mindre å rutte med dersom ordningen fjernes. I realiteten er det ikke annet enn en ordning der staten tvinger deg til å spare egne penger, sier han.

Finansdepartementet opplyser at de ikke har noen planer om å endre ordningen.