Selskapet Lundin har gjort funn av olje i prosjektet Luno II, i nærheten av feltene Johan Sverdrup og Edvard Grieg i Nordsjøen. Ifølge selskapet kan det være snakk om et betydelig funn.

Selskapet ventes å komme med et anslag på utvinnbar olje fra funnet når testene er avsluttet om to til tre uker, opplyser konsernsjef Ashley Heppenstall i Lundin Petroleum i en pressemelding.

— Vi er meget glade for at Luno II later til å være ytterligere et betydelig funn ved Utsirahøyden, sier konsernsjefen.

Prøveboringen er gjort på 101 meters dyp, om lag 15 kilometer sør for Edvard Grieg-feltet i den midtre delen av Nordsjøen.

Lundin Norway - et datterselskap av Lundin Petroleum AB - er operatør for lisensen ved navn PL359 og har en andel på 40 prosent. Statoil og Premier Oil har hver en andel på 30 prosent.