• VAR IKKE BEST KVALIFISERT: Da kontreadmiral Lousie K. Dedichen (48) ble utnevnt til sjef for Forsvarets skolesenter i 2008, var det på bekostning av en bedre kvalifisert mann, fastslår Borgarting lagmannsrett. Dedichen er i disse dager aktuell som søker til jobben som ny forsvarssjef. FOTO: SCANPIX

- Fikk sjefsjobb foran bedre kvalifisert mann

Kontreadmiral Louise Dedichen (48) vil bli forsvarssjef. En ny dom slår fast at hun fikk sin nåværende toppjobb i strid med likestillingsloven.