To kvinner vil bli ny forsvarssjef

To av fem søkere til stillingen som ny forsvarssjef, er kvinner.

Publisert:

KANDIDATER: kontreadmiralene Louise Dedichen og Elisabeth Natvig.

Arne Colliander

Det er kontreadmiralene Louise Dedichen og Elisabeth Natvig som har søkt om å bli Harald Sundes etterfølger.

— Det er slik at man bør søke de utfordringene som dukker opp, og som man er motivert for. Stillingen som forsvarssjef blir ikke lyst ut hvert år, sa Elisabeth Natvig da Bergens Tidende intervjuet henne i midten av mars om den ledige stillingen.

Første utlysning

At stillingen ikke blir lyst ut hvert år, har hun definitivt rett i. Det er faktisk aller første gangen jobben som øverste sjef for Forsvaret blir lyst ut. Tidligere har Forsvarsdepartementet utnevnt forsvarssjefen uten forutgående søkerprosess.

— Det er ikke urealistisk med kvinnelig forsvarssjef innen overskuelig tid, sa Louise Dedichen ved samme anledning.

Nå har hun muligheter for å bli den aller første kvinnelige toppsjefen i Forsvaret.

Ingen fra Hæren

Det mest oppsiktsvekkende med søkerlisten, er at det denne gangen ikke er noen fra Hæren. De siste nitten årene har forsvarssjefene hele tiden kommet fra denne forsvarsgreinen. Hæren har hatt fire forsvarssjefer på rad.

— Nå er det på tide at Sjøforsvaret får forsvarssjefen. Det har jeg ment lenge, sier tidligere generalinspektør for Sjøforsvaret, kontreadmiral Kjell-Birger Olsen.

Det samme mener tidligere marinetopp Jan Reksten.

— Men tiden er ikke inne for en kvinnelig forsvarssjef, sa Kjell-Birger Olsen da stillingen ble lyst ut.

Både han og Jan Reksten peker på Haakon Bruun-Hanssen, bror av Branns daglige leder Roald Bruun-Hanssen, som den mest opplagte kandidaten fra Sjøforsvarets side.

Fire fra Sjøforsvaret

Det er fire søkere fra Sjøforsvaret: Viseadmiralene Jan Erik Finseth (56) og Haakon Bruun-Hanssen (52), samt altså Elisabeth Natvig (52) og Louise Dedichen (48). Finseth er tidligere generalinspektør for Sjøforsvaret og er i dag leder for Forsvarsstaben – i praksis nummer to på rangstigen etter forsvarssjef Sunde. Bruun-Hanssen er også tidligere generalinspektør for Sjøforsvaret. Eksilbergenseren er i dag sjef for Fellesoperativt Hovedkvarter ved Reitan utenfor Bodø.

Louise Dedichen er sjef ved Forsvarets høgskole, mens Elisabeth Natvig sjef ved avdelingen for langtidsplanlegging i Forsvarsdepartementet.

Generalinspektøren for Luftforsvaret, Finn Kr. Hannestad, er også på søkerlisten. Luftforsvaret har ikke hatt forsvarssjefen siden 1984. Hvis tidsaspektet spiller noen rolle, står på en måte denne forsvarsgreinen «for tur» til å få forsvarssjefen. Tidligere var det en stilltiende avtale om at de tre forsvarsgreinene skulle veksle på å ha forsvarssjefen, men slik har det ikke vært de siste tyve årene.

Sjøfavoritt

Haakon Bruun-Hanssen er av mange nevnt som favoritt, men han kan få hard konkurranse av Jan-Erik Finseth. For første gang har dessuten Forsvarsdepartementet to godt kvalifiserte kvinnelige søkere.

Det som kan tale mot dem, er at de i dag har en militær grad under det nivået forsvarssjefene vanligvis blir rekruttert. I Sjøforsvaret har både Finseth og Bruun-Hanssen dette nivået «inne».

Før sommeren

Kandidatene skal nå vurderes av Forsvarsdepartementet. Det forventes en utnevning av ny forsvarssjef før sommeren, og det legges opp til en periode med overlapping med Harald Sunde utover høsten med tiltredelse i fjerde kvartal.

Publisert: