• Vest tank.jpg

Vest Tank-saken til Høyesterett

Ber Høyesterett skjerpe straffen for sjefen.