• PÅ VEG MOT FELTET: I det nokre skyer kjem sigande frå sør nærmar tareplantarane seg dyrkingsfeltet i Solund. På to sider av eit oppdrettsanlegg er det lagt ut vel 50 meter lange strekk med blåser og tauverk. Men ei av verdas lengste kyststriper har Norge naturgjevne føresetnader for å bli ein stor tarenasjon. FOTO: Øystein Torheim

Tare tar av

Taredyrking kan bli den neste store vekstnæringa langs norskekysten. Fleire stader blir det no dyrka tareplanter i store utviklingsprosjekt.