- De fortiet opplysninger

Magnus Stangeland og Anders Talleraas har opptrådt grovt uaktsomt og har fått fengselsstraff.