• SELVBETJENT: Bankene har klart å få kundene til å betjene seg selv via mobil og nett. Her henger helsevesenet etter. Nå er tiden inne. Teknologien er på plass og folk er innstilt på å ta den i bruk, sier Gisle Fauskanger, som leder helsevesenets nye IT-selskap. FOTO: Rune Nielsen

- Helsevesenet kan lære av bankene

Han har ryddet opp i IT-kaoset etter fem bankfusjoner og bidratt til at bankkunder betjener seg selv. Nå går Gisle Fauskanger løs på helsevesenet.