Se hele listen over yrkesgruppene nederst i saken.

251.903 flere stillinger ble publisert på Finn i fjor sammenlignet med året før. Det betyr en økning på 12 prosent.

Blant de store yrkesgruppene var økningen aller størst innen håndverk, bygg og anlegg, med 44 prosent flere stillinger enn året før. Olje, gass og offshore fulgte etter med en økning på 40 prosent.

IT, telekommunikasjon og internett kommer på tredjeplass med 38 prosent flere stillinger utlyst i løpet av 2011.

Flatet ut

Stillingsmarkedet stabiliserte seg i 2010 etter finanskrisen, og vokste frem mot slutten av 2011. I fjerde kvartal flatet det noe ut, med en vekst på fem prosent sammenlignet med fjerdekvartal i 2010. Sett gjennom hele året hadde 17 av 27 bransjer en økning.

Yrkene med nedgang

Noen av bransjene med nedgang er reiseliv (-32 prosent), helse og sosial (-17 prosent), og salg/markedsføring (-14 prosent).

Også innen bank, finans og forsikring er det en liten nedgang, på tre prosent.

Yrkesgruppe Totalt 2010 Totalt 2011 Endringi prosent
Administrasjon / Kontor/ Personal 11.209 13.863 24
Annet 4775 3444 -28
Bank / Finans / Forsikring 6480 6317 -3
Forskning / Utvikling 539 709 32
Håndverk / Bygg / Anlegg / Mekanikk 15.510 22 218 43
Helse / Sosial 21.472 17.859 -17
Hotell / Restaurant / Storhusholdning 7603 7891 4
Industri / Produksjon 6212 7280 17
Ingeniøryrker 14.956 18.099 21
Interesseorganisasjoner 738 785 6
IT / Telekommunikasjon / Internett 15.860 21.858 38
Jordbruk / Skogbruk / Jakt / Fiske 265 352 33
Konsulenter / Frie yrker 2539 2395 -6
Kunst / Kultur 609 903 48
Luftfart 737 669 -9
Media / Informasjon / PR 1816 1805 -1
Offentlige tjenester / Forvaltning 5372 5550 3
Olje / Gass Off- / Onshore / Maritim 17.617 24.732 40
Økonomi / Regnskap 11.065 13.145 19
Personlige tjeneste- og servicebr. 2423 2698 11
Reiseliv 1413 958 -32
Salg / Markedsføring 2323 1996 -14
Transport / Logistikk / Lager 26.026 26.817 3
Utdanning / Undervisning / Forskning 11.331 13.596 20
Varehandel 22.676 22.665 0
VVS 12.943 12.360 -5
Sum 771 939 22