Den ivrige amatørfotografen Trond Båshus fra Harestua i Lunner kommune på Hadeland er oppgitt over Tollvesenets testrutiner etter at han i februar ble arrestert og siktet for narkotikasmugling.

Så oppgitt at han i går valgte å legge ut sin historie på fotonettstedet foto.no.

Etter å ha åpnet og laboratorietestet innholdet i en postpakke med fremkallingsvæske Båshus hadde bestilt på nettbutikken til det tyske firmaet macodirekt.de, var Tollvesenet åpenbart overbevist om at Båshus hadde forsøkt å smugle seks liter av det narkotiske stoffet GHB i posten

— Det er skremmende at Tollvesenet har så dårlige testrutiner at de ikke klarer å skille mellom fremkallingsvæske og GHB, sier Båshus til Aftenposten.no.

Han forteller at han bestilte to fremkallersett som hver inneholdt 6 flasker. Tollvesenet beslagla 6 flasker, tre flasker fra hvert sett. Trolig for å kompensere for vekten, var det isteden lagt et kanne spylervæske fylt med vann i eksen.

— Det pussige er at flaskene inneholder forskjellige kjemikaler, og jeg har vanskelig for å tro at testen er så dårlig at den har gitt positivt resultat på alle flaskene som ble beslaglagt, sier Båshus.

To timer i avhør

Amatørfotografen skjønte lite da han ble arrestert og tatt inn til avhør av to sivilkledde polititjenestemenn da han var på posten for klage på at pakken med fremkallingsveske var blitt tuklet med.

— Jeg trodde først det var en dårlig spøk da polititjenestemennene leste opp rettighetene mine, og ga beskjed om at jeg kunne ta én telefonsmatale før mobilen ble beslaglagt, sier Båshus.

Etter å ha sittet i avhør i over to timer på Gran og Lunner lensmannskontor, ble Båshus sluppet fri etter at å ha sannsynliggjort og dokumentert at det hele dreide seg om kjøp av såkalt E-6 fremkallingsvæske for fremkalling av lysbildefilm.

-Politiet var rett nok fortsatt litt mistenksomme til sms-meldingene mellom min kone og meg som sa "SELG", men lo da jeg forklarte at det kun var et kodeord vi bruker for å fortelle hverandre at ungene er trygt levert på skole og i barnehage, sier Båshus.

Men siktelsen skal først ha blitt endelig frafalt sist mandag da resultatet fra politiets egen labtest fastslo at det ikke var snakk om GHB. Seks uker etter at Båshus ble arrestert.

Kritisk til Tollvesenets behandling

Båshus presiserer at han ble ryddig behandlet av politiet, og i første rekke er kritisk til Tollvesenets behandling av saken.

— Jeg synes det er merkelig at man ikke raskt finner ut at dette var snakk om lovlig fremkallingsvæske, både med tanke på at varene var tydelig deklarert og handlet fra et velrenommert fotofirma. Hadde de googlet mitt navn, hadde tollen raskt kunne se at jeg var en ivrig fotograf med egen fotoblogg, sier Båshus.

Han vil over påske ta kontakt med tollvesenet for å få en nærmere forklaring på hva som har skjedd, samt kreve erstatning for fremkallingsvæsken som ble beslaglagt.

- Vanlig med GHB-smugling i posten

Ellen Bye, avdelingssjef for grensekontrollen i tollregion Oslo og Akershus, forteller at GHB-smugling i posten er et rett så vanlig fenomen, spesielt de siste tre-fire årene.

Bye understreker at hun ikke kjenner til denne saken spesielt, men at GHB kjøpt på nettet gjerne blir forøkt smuglet inn som andre og lovlige kjemikalier. Det har ifølge Bye ikke vært økt fokus på smugling av kjemikalier etter 22. juli.

Ved mistanke om GHB analyseres innholdet ved tollaboratoriet. Bye kjenner ikke til at det skal ha vært gjort feil her. Tollaboratoriet er først tilgjengelig for kommentar på tirsdag, får Aftenposten.no opplyst.