Eigedomsskatt i retten

Fleire bedrifter i Hordaland har trekt kommunane for retten for å sleppa skjerpa eigedomsskatt.