• PRISTOPPEN: Herman Friele kjøpte Hjellestadvegen 316 til 16,8 millioner kroner, og havnet på boligpristoppen. FOTO: Rune Berentsen

Se hvor du finner Bergens dyreste

Hittil i år er det tinglyst salg av syv boliger i Bergen over ti millioner kroner. I fjor var tilsvarende tall fire boliger, og i 2008 kun én. Prisene på årets dyreste bolig er også langt høyere enn i fjor.