• FORSVARER: Advokat Per Magnus Falnes i Advokatfirma Stiegler representerer den underslagssiktede 49-åringen. FOTO: ODD MEHUS

Kreves for 12 millioner

Medinvestor mener underslagssiktet 49-åring blåste opp verdi av båt.