Lederen av Stortingets kommunalkomité, Aksel Hagen (SV), sier til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) at hele boligsituasjonen i Norge tilsier at det offentlige må ta større ansvar.

— Hvordan vi bor er så avgjørende for livene våre at bolig bør prioriteres like høyt som øvrig velferdspolitikk. Dette kan ikke overlates til markedet alene. Derfor må stat og kommune ta større ansvar for å øke boligbyggingen i Norge, sier Hagen.

Sprengt leiemarked

Han peker på at det bygges altfor få boliger i Norge, at folk må låne for mye og at mange ikke engang har muligheten til å skaffe seg noe eget. I tillegg er leiemarkedet allerede sprengt.

Blant forslagene han lanserer er å satse på Husbanken blant annet ved å styrke ordningene med startlån og grunnlån, samt å doble byggingen av studentboliger til 2000 boliger i året. SV foreslår også å opprette et innovasjons— og kompetanseprogram for byggesektoren og å effektivisere byggesaksprosessene.

Presser opp prisene

Han får støtte fra LO-sekretær Kristian Tangen som mener manglende boliger til studentene er med på å presse opp prisene i leiemarkedet. Tangen vil også ha antallet nye boliger opp i 2.000 årlig.

— I tillegg til studentboliger må det bygges flere leieboliger som forvaltes av ikke-kommersielle aktører, sier Tangen. (©NTB)