Mellominntekts-amerikanere, som lenge har vært sett på som det solide grunnfjellet i landet, er pessimistiske og legger skylden på politikerne, bankene og de største selskapene, viser rapporten til Pew Research Center.

— Det har vært en jevn langvarig nedgang i antall mennesker som hører til middelklassen. Det er også mindre penger i midten, sier Paul Taylor i Pew Center.

Siden 2001 har medianinntekten falt fra 72.956 dollar til 69.487 dollar i 2010, ifølge rapporten.

Medianhusholdningens nettoverdi har sunket fra 129.582 dollar til 93.150 dollar i samme periode, mye på grunn av fallende priser på bolig og aksjer.

For rapporten definerte Pew middelklassen som alle som hadde en inntekt på mellom 39.000 dollar (228.000 kroner) og 118.000 dollar (690.000 kroner), noe som dekker fra to tredeler av medianinntekten til det dobbelte av den.

Velger demokratisk

Senterets rapport kommer midt i en valgkamp der et viktig tema er om president Barack Obamas politikk har hjulpet amerikanerne mens landet strever med å komme ut av en dyp krise.

Republikaneren Mitt Romney, som er en av de rikeste mennene som noensinne har prøvd å bli president, baserer sin kampanje på løfter om jobber og økonomisk framgang.

Men undersøkelsen til Pew viser at flere i middelklassen støtter Obama enn Romney. Over halvparten (52 prosent) sier Obamas politikk er best for dem, mens 39 prosent sier det motsatte. 42 prosent sier Romney ville være best, mens 40 prosent sier han ikke vil være det.

Dette burde ikke være overraskende når man vet at 50 prosent av dem som anser seg som middelklasse, sier de er demokrater, mens 39 prosent sier de er republikanere.

Ifølge undersøkelsen mener 62 prosent av dem som svarte, at Kongressen har mye av skylden for landets økonomiske problemer, mens 29 prosent legger litt av skylden på dem. Banker og store selskaper har også mye ansvar.

Mange undersøkelser viser at det særlig er kvinner, barn, unge og minoriteter som sliter etter nedgangstidene fra 2007 til juni 2009, seks måneder etter at Obama ble president.

Krymper

Mange undersøkelser viser at middelklassen krymper, og at dette er en trend over tid.

I 2011 ble 51 prosent av amerikanerne regnet til middelklassen, sammenlignet med 1971 da tallet var 61 prosent. I disse årene har flere amerikanere flyttet seg opp i høyere inntektsklasser eller ned i lavere.

Rapporten viser at de rikeste har en stadig større andel av USAs formue. I 2010 var det 46 prosent, mot 29 prosent i 1970. Til sammenligning har middelklassens andel sunket fra 62 prosent til 45 prosent i samme periode.

De fleste som svarte, sier det er vanskeligere å opprettholde levestandarden enn det var for ti år siden, selv om de fleste følte at de hadde det bedre enn forrige generasjon.

Taylor sier at alle grupper i samfunnet har fått det bedre i det lange løp, men ikke i de siste ti årene.

Rapporten er basert på tall fra folketellingsmyndighetene og fra sentralbanken og stemmer i det store og hele overens med to andre undersøkelser gjort av myndighetene i juni.