Finnes det liv på Mars? Den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA vil bore seg dypt ned under planetens overflate for å finne svar. Nå får de hjelp fra norske oljemiljøer.

For å utforske Mars, trenger NASA kunnskap om dypboring i kalde og golde områder. Her er norske oljemiljøer i verdenstoppen, med erfaring fra arktiske strøk som er det nærmeste man kommer forholdene på den røde planeten.

— NASA og ESA har forstått at den mest avanserte boreteknologien er utviklet av norske forskningsmiljøer og norske selskaper. Høyt på disse romfartsorganisasjonenes program står leting etter liv på Mars og kommersielt drivverdige ressurser på asteroider.

Norsk sokkel har vært en stor lekeplass for utvikling av ny teknologi, og her har det foregått en enorm innovasjon, sier styreleder Brage W. Johansen i Space & Energy, et nettverk som utveksler kunnskap mellom olje— og romsektoren.

Årsaken til at norsk boreteknologi er interessant for organisasjoner som leter etter liv på Mars, er at det må bores dypt under barske forhold. På overflaten av Mars finnes det ikke muligheter til liv, fordi det er for kaldt, for tørt og fordi den kosmiske strålingen er for høy.

Leter etter mikrober

— For å ha mulighet til å finne liv, må man bore hundrevis, kanskje tusenvis av meter ned. Mars Institute tror at det kan finnes flytende vann og forhåpentlig også levende mikrober på størrelse med plankton dypt under Mars’ overflate, sier Johansen.

Han opplyser at det foreløpig er boret med små «tannlegebor» på Mars, det vil si bare millimeter ned i bakken. I 2016 sender NASA opp sonden inSight for å gjøre seismiske kartlegginger. Samtidig skal det bores noen få meter ned - alt for å forberede dypboring senere.

— Det er slik teknologi vi samarbeider om å utvikle, men det vil fortsatt ta mange år før teknologien er over laboratoriestadiet og klar til å brukes på Mars, sier Johansen.

Robust og selvstyrt

Det er iskaldt på Mars, og permafrosten går anslagsvis 100 meter ned i bakken. Dette fordrer svært robust boreutstyr, som norsk oljeindustri har stor kompetanse på.

— I tillegg må boreutstyret være mest mulig autonomt, det vil si at det kan gå av seg selv, styre seg selv og løse problemer selv. Hvis boret for eksempel skulle sette seg fast, ligger Mars så langt unna at det ville ta rundt 20 minutter før mennesker i et kontrollrom på Jorden ville få beskjed. Da kan det være for sent å gripe inn, sier Johansen.

Automatisert boring og autonome systemer er en av flere felles utfordring for rom- og oljeindustrien. Boringen på norsk sokkel blir stadig mer autonom, og det jobbes intenst for å utvikle morgendagens løsninger med enda større grad av automatisering og bruk av kunstig intelligens.

For å ha mulighet til å finne liv, må man bore hundrevis, kanskje tusenvis av meter ned. - Brage W. Johansen, Space & Energy

— Samtidig kan det norske oljemiljøet lære av romindustrien, som blant annet har stor kompetanse på utstyr med sensorer. Oljeindustrien bruker stadig flere og mer avanserte sensorer både i borehull, selve prosesseringen og i miljøovervåking rundt installasjonene, sier Johansen.

Tester for planetarisk boring

Christopher Hoftun er en av nordmennene som nå krysser grenser og skaper samarbeid mellom olje- og romfartsvirksomhet. Petroleumsstudenten fra Universitetet i Stavanger leder det nyåpnede Europa-kontoret til Mars Institute, en forskningsinstitusjon som har hovedkvarter hos NASA Ames Research Park i California. Samtidig har han, med støtte fra Statoil og Space & Energy, vært utvekslingsstudent ved det samme instituttet, og deltatt i deres forskningsprosjekt på Devon Island i arktisk Canada.

— Jeg jobber med å kartlegge hva som kreves for å ta i bruk jordisk boreteknologi til planetarisk boring. Spørsmålet er hva som kan brukes begge steder. På Devon Island testet vi ut slik teknologi under ekstreme forhold, sier Hoftun.

Men man trenger ikke dra til Canada for å finne forhold som ligner på Mars. Den norske forskeren Hans Amundsen leder en årlig ekspedisjon til Svalbard, kalt AMASE, der forskere fra NASA og ESA har testet ulike typer utstyr og teknologi for bruk på den røde planeten.