— Vi kan godt si at myten om den gjerrige sunnmøringen lever. De har i alle fall stålkontroll på egen økonomi, og betaler stort sett regningene sine på tiden. De vet at ikke å betale regningene tidsnok blir dyrt da det påløper ekstra purregebyrer og kanskje et dyrt inkassokrav, sier administrerende direktør Frode Berg i AAA Soliditet.

Administrerende direktør Frode Berg i AAA Soliditet.
AAA Soliditet

AAA Soliditet har tatt for seg de 17 kommunene i Møre og Romsdal som samlet utgjør Sunnmøre, og sett på andelen betalingsanmerkninger der. Statistikken viser ifølge dem at 3,8 prosent av unnmøringene har betalingsanmerkninger. Som region er de helt i Norges-toppen bare slått av naboene i sør, Sogn og Fjordane, hvor kun 3,3 prosent av befolkningen har betalingsanmerkninger. På landsbasis har 5,6 prosent av nordmenn over 18 år betalingsanmerkninger.

Det koster å slurve

Finnmark er fylket ifølge statistikken hvor det slurves mest med betalingene. Her har 7,9 prosent av innbyggerne betalingsanmerkninger. Rett bak ligger fylket som ligger i den helt andre enden av E6, Østfold. Der har 7 prosent av befolkningen sliter med å gjøre opp for seg.

Betalingsanmerkninger er noe av det siste som oppstår etter at du ikke har betalt en regning. Først får man purrebrev og inkassovarsler, før saken i seg selv kan gå til inkasso. Underveis her får man gjerne purregebyrer, ingkassogebyrer og forsinkelsesrenter i tillegg til det man allerede skulle ha betalt.

Det er først når norske myndigheter (se faktaboks) har slått fast at du har misligholdt regningen din at du får en betalingsanmerkning. Disse kan få konksekvenser for privatøkonomien din. De dukker blant annet opp når du ber om å få betale på kreditt i etterkant.— Betalingsanmerkninger kan føre til at du får vanskeligheter med å få boliglån og kredittkort. I ytterste konsekvens kan betalingsanmerkninger føre til personlig konkurs eller behov for en gjeldsordning, sier Berg.

Hva gjør man så hvis man havner i et betalingsuføre. Berg mener at det beste er å innta en føre var holdning.

— Det beste er å forsøke å få orden på økonomien i forkant. Ved å innordne seg med avtalegiro for løpende regninger vil man sørge for at ting ikke blir glemt. Dersom man likevel havner i inkassoselskapenes søkelys, oppfordres det til å ta kontakt med selskapene. Inkassoselskap, kreditor og ikke minst skyldner har alle interesser av å løse saken før det blir betalingsanmerkning, sier Frode Berg.