Skifergassutvinning i USA har revolusjonert markedet for naturgass. Fra juli i fjor og frem til nå er prisen på naturgass blitt halvert.

Det har skjedd samtidig som oljeprisen har skutt i været og dratt med seg bensinprisen i USA.

Mild vinter

Tall presentert av analysefirma Standard & Poor’s (S&P) viser at amerikanerne bruker vel 5,5 prosent av inntekten sin på energi. Det er betydelig mindre enn under forrige oljeprisoppgang da amerikanerne brukte over 6 prosent av inntektene på energi.

Assisterende sjeføkonom Beth Ann Bovino i S&P i New York sier at en viktig grunn til dette er at gassprisene har falt.

I USA er naturgass i økende grad brukt til oppvarming og produksjon av elektrisitet.

En mild vinter og fallende gasspriser har sendt amerikanske husholdningers energipriser ned.

Nye anslag fra S&P antyder at oljeprisen kommer til å ligge på dagens nivå ut 2012. Men det er knyttet stor usikkerhet til dette anslaget.

Utviklingen i Midtøsten, ikke minst faren for et israelsk og/eller amerikansk angrep på Irans atominstallasjoner, presser oljeprisen opp.

Det er tvilsomt om det finnes ledig produksjonskapasitet til både å dekke økt etterspørsel fra land som Kina og til å dekke opp bortfallet av iransk olje. Dette har fått S&P til nylig å heve sitt anslag for oljeprisen frem til 2014.

Olje er i dag i økende grad bare i bruk i transportsektoren, men fases ut til oppvarming og elektrisitetsforsyning. Dette er også en grunn til at økte oljepriser ikke slår like sterkt inn i husholdningene som tidligere. I tillegg kjører amerikanerne mindre og bruker biler som bruker mindre bensin.

Men det er unntak når det gjelder folk som føler bensinprisen på lommeboken.

De med lavest inntekt merker de økte bensinprisene mest.

På meningsmålinger ser en blant annet at president Barack Obamas støtte blant folk som tjener under 50 000 dollar (285 000 kr) i året, er redusert.

Forklaringen mange av dem oppgir når de synes presidenten gjør en dårlig jobb, er nettopp bensinprisen.

Kritiserer Obama

De republikanske presidentkandidatene kjører frem bensinprisen som én av de store sakene i valgkampen. De legger skylden på president Obamas energipolitikk.

Alle amerikanske presidenter siden Richard Nixon har fått juling av opposisjonen for de høye bensinprisene, men ingen av dem har kunnet gjøre så mye med dem.

Grunnen er enkel: USA bruker 20 prosent av verdens oljeproduksjon, men har 2 prosent av verdens oljereserver. Derfor er landet helt avhengig av import og en oljepris som påvirkes av hendelsene på verdensmarkedet.