Tallene for Storbritannia ble lagt fem i dag, og deoverrasket de aller fleste. Konsensus var at BNP i landet ville falle med 0,2prosent, men fasiten viser at fallet var på 0,7 prosent i det andre kvartaletav året.

Dette er også dårlig nytt for Norge siden Storbritannia, sammen med Sverigeog Tyskland, er blant våre største eksportmarkeder.

–Det føres en helt forferdelig økonomisk politikk der borte,mener sjeføkonom i Terra, Jan Andreassen. Han sier at Storbritanniasmyndigheter bør bruke mer penger, ikke kutte budsjettene slik de gjør i dag.

– I Norge hadde vi i en situasjon som dette svart med åbruke mer penger for å få hjulene i gang. I Storbritannia ser det ikke ut tilat de tror på denne type politikk, fortsetter han.

– Priset innrentekutt

I dag skriver Aftenposten om situasjonen i Tyskland, etannet stort eksportmarked for Norge. Der er pessimismen nå i ferd med å ta overi næringslivet. PMI-indeksen, som måler hvordan innkjøpssjefene ser på deøkonomiske utsiktene, går ned, og man forventer nå svak vekst også i Tyskland.

Andreassen tror ikke de svake tallene i to av Europas supermakter utenvidere betyr at Eurokrisen nå vil slå innover Norge med det første. Han trorNorges Bank vil gripe inn i løpet av høsten med nok et kutt i styringsrenten,og dette vil kunne løfte norsk økonomi over krisen.

– Markedet har allerede priset inn at det kommer et rentekutt fra Norges Bank.Setter de ikke ned renten, vil kronen bli altfor sterk for norskeksportindustri, mener Andreassen.

Hva skjer etter OL?

Reduksjoneni Storbritannias BNP i andre kvartal kommer etter at BNP gikk tilbake 0,3 prosenti første kvartal, som en fortsettelse av tilbakegang på 0,4 prosent de sistefire månedene i 2011.

– Det bratte fallet I BNP setter enda mer press på myndighetene for å gripeinn for å få fart på økonomien igjen, sa sjeføkonom i IHS Global Insight, HowardArcher, etter at tallene ble offentliggjort.

Og utsiktene ser heller ikke lyse ut for Storbritannia. I London ventes detat arbeidsledigheten vil stige når de Olympiske lekene er over, og flere tusen arbeidere som i årevis har jobbet frem mot lekene går tomme for arbeid.