Finansnæringens fellesorganisasjon (FNO) har samlet inn tall fra forsikringsselskapene i Norge, i etterkant av «Dagmar». Så langt har selskapene fått inn 6000 skademeldinger.

FNO kalkulerer med 60.000 kroner i gjennomsnittlig erstatning, og anslår da at erstatningsbeløpet så langt har kommet opp i 360 millioner kroner.

— Erstatningene etter «Dagmar» blir således mer omfattende enn etter uværet «Berit», som FNO anslår blir på totalt 275 millioner kroner, opplyser Tonje Westby, kommunikasjonssjef i FNO.

FNO påpeker allikevel at det er for tidlig å si hva som blir det totale erstatningsbeløp.

— Med et så omfattende skadeomfang vil det ta tid før alle bygningsskader kan bli besiktiget og taksert. Det er derfor for tidlig å gi noe anslag på hva som blir det totale erstatningsbeløpet på dette tidspunktet, sier Westby.

Men det er allikevel klart at 2011 blir et dyrt år for forsikringsselskapene.

— Med naturskadeerstatningene som vil følge etter «Dagmar», vil vi for året 2011 passere én milliard kroner i forsikringsutbetalingeretter natursskader, opplyser Westby.

Vi må tilbake til 1995 for å se et år med så store erstatningstall. Den gangen var det storflommen på Østlandet som forårsaket høye utbetalingssummer.

Nyttårsstormen i 1992 ga 33.000 skader og 1,3 milliarder kroner i erstatning til de berørte.