Inntektsfall på 21 milliarder kroner. Resultatras. Tap på driften ved de fleste aluminiumsverkene. 2009 ble et mareritt for aluminiumsgiganten Hydro.

Og ikke ser det veldig lovende ut ennå, selv om Hydro nå kan selge sitt aluminium for rundt 2000 dollar tonnet og metallforbruket gradvis kryper oppover både i Europa og USA. Fra 2008 til i fjor falt den gjennomsnittlige aluminiumsprisen med 35 prosent til 1700 dollar. Troen på fremtidig prisvekst dempes av at de kjente lagrene av ubrukt aluminium verden over ligger fortsatt på svært høye 4,6 millioner tonn. I tillegg har finansielle investorer store mengder metall på lager i påvente av økende priser.

Kan stenge

Hydro advarer derfor ansatte og eiere om at smelteverk som i dag går med redusert kapasitet for å spare kostnader, fortsatt står i fare for å få det endelige nådestøtet i år. Aluminiumsverket i Neuss i Tyskland styres fortsatt mot nedleggelse, mens verket i Sunndal og Søral i Hardangerfjorden i dag kjøres med 25 og 50 prosent kapasitetsutnyttelse.

– Vi håper produksjonen vil senkes av at konkurrenter stenger ned, og vi får signaler fra markedet og konkurrenter at dette er i ferd med å skje, sier Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg til E24.

Utbytte

Til tross for at mange ansatte fortsatt må bekymre seg for sine arbeidsplasser, velger Hydro-styret å betale ut et utbytte på 620 millioner kroner. Det skyldes blant annet at selskapet nå mener å ha bedre kontroll på markeds— og inntektsutsiktene enn man hadde i det svært uforutsigbare fjoråret.