• MISTILLIT: - Banken må rett og slett gjera noko for å byggja opp igjen den tilliten som no er sett kraftig på prøve. Det kan krevja styreleiarens avgang, seier Knut Førland, medlem av representantskapet i Sparebanken Vest. FOTO: Paul Sigve Amundsen

Krev at styreleiaren går av

Viss ikkje sluttpakka til Stein Klakegg blir gjort om, må styreleiar Trygve Bruvik gå av, krev representantskapsmedlem i Sparebanken Vest.