Skandalefeltet kan bli skrinlagt

Klarer ikke å komme fram til en ny utbyggingsplan for Yme-feltet i Nordsjøen i tide.