• LAVERE GEVINST: - Selv om vi også i 2013 har hatt gode resultater for prissikring av kraftkontrakter, er den realiserte gevinsten likevel betydelig lavere enn det vi oppnådde i 2012, sier konsernsjef Atle Neteland i BKK. FOTO: Jan M. Lillebø

Eierne tapper BKK

BKK-resultatet falt med over 100 millioner kroner, men eierne krever samme utbytte som i fjor.