- Vi får det bedre i 2029

Det vil være bedre å bo på Vestlandet og Sørlandet i 2029 enn i dag. Det mener prosjektleder Ole Berrefjord, som i dag startet prosjektet Scenarier 2029.

Publisert:

20100521bel0338_m67a5fb96k12907b13c20km7ffe.jpg Foto: BJØRN ERIK LARSEN

Finn Bjørn Tønder

— Jeg mener vi får det bedre. Jeg tror i alle fall det. Men i dag vet jeg ikke hvordan. Det er det vi skal forsøke å få klarhet i gjennom Scenarier 2029, sier Ole Berrefjord i kompetansefirmaet Berrefjord og Thomassen AS.

I samarbeid med forskningsinstituttet IRIS i Stavanger og Agderforskning i Kristiansand, skal bergensfirmaet forsøke å gi næringslivet og politikerne svar på viktige spørsmål for bergensregionen, Haugalandet, stavangerregionen og Sørlandet i tiden frem mot 2029. Hvordan vil Sørvestlandet utvikle seg? Hvordan vil det være å bo, arbeide, vokse opp og leve i disse regionene i 2029? Dessuten vil Scenarier 2029 forsøke å belyse hvilke forskjeller vi kan få oppleve mellom regionene, hvilke felles utviklingstrekk vi vil få se, samt hvilke nye forbindelser og hva slags samarbeid vil kunne utvikle seg mellom regionene i sørvest av Norge.

Oppfølgingsprosjekt

Prosjektet er en direkte oppfølging av Scenarier Rogaland – Agder 2020, som ble lagt frem våren 2006. Det prosjektet bygget på samme konsept som Bergenscenarier 2020. SpareBank 1 SR-Bank betaler hele forskningsprosjektet, som skal foreligge i en rapport i oktober neste år.

— Rapporten er kanskje ikke det viktigste. Samarbeid og tanker næringslivet og andre imellom underveis er kanskje minst like interessant, sier Berrefjord, som ber om innspill fra alle som vil.

— Det er viktig for regionene å tenke høyt sammen, og kanskje ha felles agenda overfor de styrende organer i Oslo, sier han.

Det er første gang i Norge at så omfattende regionale scenarieprosjekter gjøres til gjenstand for oppdatering og videreføring, samt at det gjøres et helhetlig fremsyn for hvordan disse nasjonalt viktige regionene i sørvest kan komme til å utvikle seg.

— At vi har fulgt den norske samfunnsutviklingen så tett siden 1970-tallet gir studien en strategisk dimensjon i forskningsarbeidet og intervjuene vi vil foreta, sier Berrefjord.

Truffet bra før

- Har dere truffet godt med slike scenarier tidligere?

— Ja, men vi har absolutt erfart at teknologien har gått raskere enn vi kunne forutse. Dessuten at mentalitet henger mye lengre i enn vi hadde antatt. Befolkningsveksten har også gått fortere enn vi hadde trodd.

- Allerede nå er du positiv med tanke på fremtiden?

— Ja, fordi det er mye positivt. Men vi står også overfor utfordringer rett rundt hjørnet. Befolkningsveksten, teknologiutviklingen og den internasjonale brytningstiden Norge og Vestlandet befinner seg midt i, sier Berrefjord, som blant annet vil ha svar på spørsmål som dette:

Vil Norge lykkes med å inkludere sine nye landsmenn og kvinner i arbeidsmarkedet? Vil et nytt gigantfunn for oljeindustrien fortrenge andre bransjer, som for eksempel innen fornybar energi? Hvordan vil svekket norsk konkurranseevne slå ut for eksportbedriftene og lokalsamfunnene langs kysten?

Hvordan tror du Bergen blir i 2029? Si din mening under!

VISJONÆR: Ole Berrefjord. ARKIVFOTO: KNUT STRAND

Publisert: