— Redningspakken for de spanske bankene er viktig fordi det bidrar til å hindre at det spanske bankvesenet går over ende. De sto i fare for at folk løpte ut og tok ut pengene sine, sier Stoltenberg til Dagens Næringsliv.

Stoltenberg mener det er nødvendig å hindre at økonomiske systemer åpner for det han kaller privatisering av gevinst og sosialisering av tap. Når det går bra er det de private som tar gevinsten, men fellesskapet må stille opp når det går dårlig, påpeker han.

— Derfor er det Spania å gjør riktig fordi eierne har tatt tap og staten har tatt over mesteparten av eierskapet, sier Stoltenberg.

— Det er også en fordel at den spanske regjeringen erkjenner at deres bankvesen trenger hjelp. Veldig lenge benektet de det. Den fornektelsen var et problem i seg selv. Vi er ikke i mål, men 100 milliarder euro er en betydelig sum. Det er viktig for Spania, men også for Europa fordi det reduserer risikoen for en dominoeffekt der banker går over ende i flere land, sier Stoltenberg.

Situasjonen i Hellas bekymrer ham mer. Stoltenberg er redd for hva som kan skje hvis innbyggerne i Hellas stemmer på partier som ønsker å bryte kriselånsavtalen med EU og IMF. Det kan føre til en ukontrollert situasjon som gjør at Hellas må forlate euroen. Det vil igjen gi fare for smitte til andre land, mener Stoltenberg.