Vaktlistene som VG har fått tilgang til, viser at 243 vakter står ledig de neste ni ukene på flykontrollsentralen i Røyken som styrer flytrafikken over Østlandet.

I enkelte sommeruker vil over 30 flygeleder— eller supervisorvakter stå ubemannet, noe som tilsvarer samme antall som er varslet tatt ut i streik fra mandag.

— Vaktene som ikke er fylt opp, vil få konsekvenser for regulariteten i flytrafikken på Østlandet., først og fremst med forsinkelser, sier leder Robert Gjønnes i Norsk Flygelederforening til VG.