Kampen for å beholde navnet til industrieier og politiker Johan H. Andresen (1888-1953) på Ensjøs gateskilt er tapt for sønnesønnen Johan H. Andresen jr.

Da Gamle Oslos bydelsutvalg i et navnesettingsvedtak erstattet Joh. H. Andresens vei med den planlagte Sigurd Hoels vei, klaget Andresen til byrådet, og ba om å få vedtaket omgjort. Nå har byrådet besluttet at de ikke vil røre bydelens avgjørelse.

Ingen mening om navnevalget

Stridens kjerne var hvorvidt Sigurd Hoels vei er en ny gate eller en forlengelse den eksisterende Joh. H. Andresens vei. Byrådet konkluderte forrige uke med at veien er ny, og at det er opp til bydelene å navngi nye gater og torg.

- Byrådet har derfor sagt at de ikke har mulighet til å foreta seg noe i denne saken, sier byrådssekretær Anne Siri Koksrud (V).

Hun understreker at byrådet ikke har noen mening om selve navnevalget. Koksrud forteller videre at bystyret er informert om konklusjonen, og at en eventuell videre behandling av navnestriden må skje i bystyresalen.

Vil ikke overstyre bydelen

Det kommer ikke på tale, skal vi tro Øystein Sundelin (H), leder i bystyrets kultur— og utdanningskomité.

- Bystyret kan ikke gå inn og overstyre det bydelene vedtar. Vi ville fått mange interessante saker på kartet hvis vi skulle blandet oss hver gang en bystyrerepresentant var uenig i et bydelsvedtak. De eneste gangene bystyret kan gripe inn er når bydelene går ut over sitt mandat, men hvilke navn som skal stå på de lokale gateskiltene er godt innenfor mandatet, sier Sundelin.

Johan H. Andresen jr. eier selskapet Ferd, som for tiden utvikler boligprosjektet Tiedemannsbyen på den gamle tomten til J.L. Tiedemanns Tobaksfabrik på Ensjø.

Fabrikken var i familiens eie i flere generasjoner. Eiendomsselskapet har allerede tatt i bruk adressene Joh. H. Andresens vei og Andresens plass i markedsføringen av boligprosjektet.

Andresen selv ønsker ikke å kommentere saken.