I dag bor det 613 285 mennesker i hovedstaden. I 2040 vil byen ha vokst med 220 448 innbyggere, viser beregninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Men hvor i Oslo skal de bo?

SSB har for første gang kommet med tall på bydelsnivå. De har sett på forskjeller på dødelighet, flyttestrømmer, fruktbarhet og vekst de siste fem årene for å komme frem til lokale tall, forklarer seniorrådgiver Inger Texmon.

Bjerke, som med 45 prosent vil vokse mest av alle bydelene, har for eksempel høyest fruktbarhet.

Bør revurdere Markagrensen

Oslos mest folkerike bydel i dag, Frogner, vil vokse med kun 25 prosent, og dermed vil Østensjø ta over 1. plassen på listen.

I 2040 vil Østensjø ha 67 439 innbyggere. Det er omtrent det samme som Sandnes har i dag.

— Østensjø kan ha vært en undervurdert bydel. Vi trives veldig godt her, sier Michael Kilic (42), som flyttet til Høyenhall fra nettopp Frogner for tre år siden.

Han mener befolkningsveksten gjør at politikerne igjen må ta en diskusjon om Markagrensen.— Det er et politisk spørsmål, men med dagens boligpriser mener jeg de i hvert fall bør vurdere det. Vi har nok skog, sier Kilic.

I tillegg er han opptatt av at kollektivdekningen må bli bedre når Oslo vokser.

— Politikerne må være klokere enn de har vært til nå.

- Vokser raskest i Europa

Oslo kommune har helt andre tall enn SSB. Og spår enda sterkere befolkningsvekst.

Oslo kommune la i mai frem en egen befolkningsfremskrivning for perioden 2013–2030. Den skiller seg fra SSBs prognose.

Frem mot 2030 anslår SSB en vekst på 170 000 personer, mens Oslo kommune anslår veksten til rundt 220 000 personer. Dette skyldes noe ulike forutsetninger om flytting.

— Oslo vokser raskest av hovedstedene i Europa, og vi får en stadig yngre befolkning. Det gjør at vi må bygge barnehager og skoler i rekordtempo, sier finansbyråd Kristin Vinje (H).

Det er også forskjeller i befolkningsfremskrivingene på bydelsnivå. Dette skyldes både flytting, og at Oslo kommune tar høyde for boligbygging i bydelene. Kommunen har imidlertid kun sett frem til 2023 på lokalt nivå.

Ifølge kommunens tall blir det høyest vekst i Gamle Oslo. Og Gamle Oslo vil også være byens mest folkerike bydel i 2023. SSB og kommunen er enige om at Bjerke vil få høy vekst, men når det gjelder Østensjø viser kommunens tall langt lavere vekst enn SSBs.

Byråden: Oslo har plass nok

Også byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) mener infrastruktur er nøkkelen til å takle befolkningsveksten. At det blir for trangt, er han ikke enig i.

- Oslo har plass nok til denne veksten. Det kritiske er å få til gode transport- og kollektivløsninger. Oslo har trange veier og vi baserer oss på én sentrumstunnel for T-banesystemet, sier Fredriksen.

Byråden tar forbehold om at befolkningsfremskrivingen kun er prognoser, men blir ikke overrasket hvis det viser seg at Bjerke får høyest vekst. Han peker på Økern, Ulven og Vollebekk som naturlige områder for ny utvikling.— Det er helt i tråd med kommunedelplanen for Økern at Bjerke skal vokse og at fortettingen skal skje der det er ledig næringsareal. Og Økern er ett av områdene utenfor sentrum med desidert best kollektivdekning.

Byråden peker på at Fornebubanen vil åpne opp for nye boligområder. På samme måte vil den lenge etterspurte Manglerudtunnelen gi økt potensial for byutvikling, mener Fredriksen.

— Store offentlige infrastrukturprosjekter har mye å si. Vi har sett hva T-baneringen har betydd for Storo, Sinsen, Nydalen og Ullevaal stadion.

Akershus vokser mest

I 2040 forventes det at Akershus har 763 892 innbyggere, noe som vil bety en befolkningsvekst på 37,3 prosent, viser tallene SSB.

Hvis prognosene slår til, vil Nedre Romerike passere Asker og Bærum i folketall i løpet i løpet av 7–8 år, skriver Akershus fylkeskommune på nett. Størst absolutt befolkningsvekst forventes i Ullensaker (18 593), Skedsmo (25 054), Bærum (22 942) og Ås (14 088).