De nye skattereglene vil gi utslag i hvor mye du som alderspensjonister får utbetalt. De med små pensjoner vil få et større fradrag enn tidligere år, mens pensjonister med høyere utbetalinger vil få mindre, skriver adressa.no.

Særfradrag for alder og skattebegrensning, som pensjonister har nytt godt av tidligere, har falt helt bort.

Skattefradrag

I stedet har det blitt innført et skattefradrag for pensjonister på maksimalt 28.150 kroner.

Har du pensjon på inntil 158.650 kroner, vil du få hele beløpet på 28.150 kroner i skattefradrag.

Fradraget trappes imidlertid gradvis ned jo mer du tjener, helt opp til pensjonsinntekter på 498.610 kroner. Får du mer enn dette i pensjon, har du ikke rett på skattefradraget for pensjonister.

Særalderpensjon utelatt

Det er imidlertid ikke alle grupper innen dette inntektsintervallet som kvalifiserer til skattefradraget. Personer med særalderpensjon, typisk fra brannvesenet, politiet eller forsvaret, som har tatt ut pensjon og fortsetter med denne etter fylte 62 år når man kunne tatt ut AFP, vil ikke få skattefradrag.

De fleste får fradrag

Gruppene som har rett på skattefradraget, er mottakere av pensjon fra folketrygden og mottakere av AFP fra offentlig sektor. Mottakere av tilsvarende pensjoner fra EU/EØS-land fra allmenne og pliktige pensjonsordninger, som omfatter alle innbyggere i landet, er også kvalifisert til skattefradrag.

Om du mottar AFP fra privat sektor og har fått innvilget denne før 2011, har du også rett på fradraget. Men har du fått innvilget AFP i privat sektor i løpet av fjoråret, vil du ikke ha rett på fradrag for summen du tar ut som AFP. Den delen av pensjonen du tar ut som folketrygd, vil imidlertid fortsatt kvalifisere for skattefradrag.

Det betyr at om du har 80 prosent av pensjonen din som AFP fra privat sektor og 20 prosent fra folketrygden, vil du ha rett på 20 prosent av skattefradraget du normalt skulle hatt ut fra størrelsen på pensjonen.