Omsetningen av eksklusive og dyre varer i Kina vil passere det tilsvarende salget i Frankrike, Storbritannia, Italia og Japan. Det er den voksende kinesiske middelklassen som forsyner seg fra de øverste hyllene, meldte forskningsgruppen Euromonitor tirsdag.

— Salget av luksusprodukter i Kina viser en klar tendens til å overstige salget på verdensmarkedet som helhet, skriver gruppen i en rapport. Euromonitor gransker utviklingen i det globale forbruket av ulike typer varer og tjenester.

Japan er i dag verdens nest største marked for luksusvarer, men omsetningen av slike produkter har gått ned som følge av problemer i den japanske økonomien. I vestlige land synker salget av denne typen vare som følge av finanskrisen og økonomisk usikkerhet.

Økt salg i de såkalte BRIC-landene - Brasil, Russland, India og Kina - veier delvis opp for svikten i vest. Det globale salget av luksusprodukter ventes ifølge Euromonitor å komme opp i 302 milliarder dollar eller nesten 1.725 milliarder kroner i år, 4,0 prosent mer enn i fjor.

(NTB)