På nettsiden til Oslo børs ble det tirsdag morgen lagt ut en melding om at handelen med SAS-aksjen er satt i vent fordi selskapet har varslet en viktig melding.

Det var børsen i Stockholm (som eies av Nasdaq OMX), hvor aksjen også omsettes, som vedtok å stanse handelen. Årsaken skal være at det går rykter om selskapets finansielle situasjon. Børsen krever at SAS redegjør for dette, slik at alle har samme opplysninger.

— Vi kommenterer aldri i detalj enkeltselskap eller handelsstans, men som kommunisert i en børsmelding er dette koblet til det vi kaller informasjonssymetri. Det vi si at hele markedet ikke har tilgang til samme informasjon. Bakgrunnen er de opplysninger i media som har sirkulert rundt selskapets finansielle situasjon, sier Carl Norell, pressesjef ved Nasdaq OMX, til di.se.

Ryktene har blant annet gått ut på at SAS sliter med å få kreditorene til å gi selskapet nye lån. Dagens handelsstopp kan bety at selskapet vil avsløre nye låneordninger - eller at selskapet ikke klarer å skaffe dette.

– Vi forutsetter at oppklarende informasjion om dette slippes i løpet av dagen, sier Norell SvD Näringsliv.

Presset

Eierne, hvor den danske, svenske og norske stat til sammen utgjør halvparten, har de siste tre årene spyttet inn rundt ti milliarder kroner i selskapet - like mye som selskapets samlede underskudd før skatt i omtrent samme periode. Men nå har regjeringene signalisert at selskapet må bevise at det kan tjene penger før mer frisk kapital skytes inn.

SAS vil foreløpig ikke gå ut med noen informasjon.

— Vi har ingen kommentar til dette, men kommer tilbake med en børsmelding, skriver SAS' investorkontakt Sture Stølen til den svenske avisen di.se.

Flyselskapet har lenge vært i en presset finasiell situasjon. SAS har oppnådd overskudd bare to av de siste ti årene. Siden krisen slo til i 2008, har SAS tapt til sammen ti milliarder kroner før skatt, ifølge Jyllands-Posten.

Bare siden nyttår har en fjerdedel av SAS' verdi på børs utradert.

Mulig spareplan

Senest i forrige uke skrev den danske avisen Berlingske Tidende at SAS vil kutte i lønnen til mange av sine ansatte med opptil 25 prosent.

De berørte skal sies opp og tvinges til å søke om ny ansettelse til langt lavere betaling, ifølge avisen.

SAS-ledelsen forsøker med alle midler å kutte kostnader, og ifølge København-avisens ikke navngitte kilder er det først og fremst kabinpersonalet som forsøkes trengt opp i et hjørne.Bakgrunnen for de nye kuttene er selskapets sterke behov for ny kapital. Den nye spareplanen skal ifølge Berlingske presenteres offentlig om kort tid og ramme SAS-ansatte i alle nordiske land.

Sture Stølen vil ikke kommentere artikkelen i Berlingske, men sier «alle steiner vil bli snudd» i arbeidet for å spare.

Svekkede finanser

Den 8. august i år la SAS ut kvartalsrapport, hvor de omtalte den finansielle situasjonen. Rapporten viser at selskapets tilgang på penger er til dels kraftig svekket, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor (tall for fjorårets andrekvartal i parentes):

«SAS-konsernet hadde pr. 30. juni 2012 likvide midler for 3186 (5648) millioner svenske kroner (SEK). Utover likvide midler har SAS-konsernet uutnyttede kreditter verdt 4984 (5421) millioner SEK. Totalt har SAS-konsernet en finansiell beredskap (likvide midler og uutnyttede kreditter) tilsvarende 8170 (11.069) millioner SEK, eller 20 (27)prosent av konsernets årsometning.»

Samtidig har selskapet redusert sine lån.

Selge Widerøe?

Det har også vært spekulasjoner om at SAS vil selge Widerøe.

En gruppe Widerøe-piloter sa før helgen at de er interessert i å kjøpe det norske flyselskapet dersom SAS bestemmer seg for å selge datterselskapet.

Et salg ville kunne innbringe rundt 1 milliard kroner.

Hverken SAS eller Widerøe ville kommentere denne spekulasjonen sist uke.

Det har også vært snakk om at SAS skal selge unna bonusprogrammet EuroBonus for to milliarder kroner og i september ble det kjent at de selger unna Flybussen for å styrke balansen.