• Kristine Guldbrandsen Frøysa i Norcowe ser mørkt på havvindbransjens fremtid i Norge.

Investorer rømmer regjeringens havvindsatsing

Fire industripartnere trekker seg ut av bergensbasert forskningsprosjekt.