Aftenposten.no får bekreftet fra de danske kabinansattes forhandlingsledelse at de nå er kommet til enighet med SAS-ledelsen.

Dette var siste forening ut, etter at de syv andre foreningene kom til enighet i løpet av natten og morgentimene:

  • SAS Norge Kabinforening, en av de to norske kabinforeningene i SAS, var først ut, og aksepterte ny avtale ved 1-tiden.
  • De svenske kabinansatte, organisert i foreningen Unionen, fulgte etter ved 5-tiden mandag morgen.
  • Minutter senere ble det klart at også SAS Scannor Flygerforening, som organiserer de tidligere Braathens-ansatte pilotene, var kommet til enighet med SAS.
  • Ved 6-tiden mandag morgen kom de første meldingene om at også de tre andre pilotforeningene var i havn med forhandlingene.
  • Norsk Kabinforening kom til enighet med SAS-ledelsen ved 8-tiden mandag morgen.
  • Den danske kabinforeningen Cabin Attendants Union (CAU) forhandlet utover mandag formiddag. Det siste som kom på plass, var enighet om arbeidstid og lønn. Noen av fagforeningene, som den danske pilotforeningen, skal ha den nye avtalen opp til uravstemning blant medlemmene. Likevel regner foreningens ledere dette som en teknikalitet. I andre foreninger, som CAU, har de tillitsvalgte mandat til å godta ny avtale på vegne av alle medlemmene.

De danske kabinansatte gikk med på følgende vilkår, ifølge Bente Sorgenfrey i FTF, en hovedorganisasjon for 450.000 danske arbeidere:

  • 47,5 timers arbeidsuke mot tidligere 44 timer.
  • De ansatte avstår fra én månedslønn.
  • Inntil 12 eller 13 timers varighet i løpet av én dag.

— Alternativet hadde vært verre

Jens Lippestad, som ledet pilotenes forhandlinger, opplyste mandag morgen at den nye avtalen blant annet innebærer en lønnsreduksjon tilsvarende omtrent én månedslønn. I tillegg vil pilotene jobbe omtrent åtte prosent flere dager. Diettsatsene blir redusert, og flere av de øverste lønnstrinnene fjernes.

– Pilotene blir 30 prosent billigere fordi vi skal tjene mindre og jobbe mer, sier Lippestadifølge NTB.

De svenske kabinansatte i Unionen, med 600 medlemmer, opplyser at de unngikk lønnskutt i denne runden.

— Det har vært en veldig vanskelig beslutning. Det kommer til å bli merkbare forandringer i arbeidsvilkårene, men alternativet hadde vært verre. Vi har lykkes med å stoppe selskapets krav om lønnskutt, som hadde fått store konsekvenser både for hver enkelt og for utviklingen i hele arbeidsmarkedet, sier Cecilia Fahlberg i Unionen i en pressemelding.

Andre kabinansatte unngår lønnskutt

Den nye avtalen for de svenske kabinansatte skal gjelde allerede fra 1. desember. Avtalen innebærer blant annet følgende:

— Lønnsnivåene beholdes, ingen kutt i fastlønn.

— Lønnsforhandlingene i 2013 og 2014 forkastes, men vanlig opprykk på lønnsstigen beholdes.

— Arbeidsvilkår for forandres. For eksempel endres reglene for diett og arbeidstid.

— Pensjonsalderen heves til 65 år, med overgangsregler som tar sikte på ansatte som i dag er 56 år og eldre.

Stort sett alle går over fra ytelsespensjon til innskuddspensjon. Dette skal spare flyselskapet for over én milliard kroner.

Espen Pettersen i Norsk Kabinforening sier til NTB at foreningen har måttet gi etter på absolutt alle områder.

– Vi er med på å redde arbeidsplassene til våre kolleger og redder SAS, men vi kommer til å føle dette på kroppen, det blir tøft, sier Pettersen.

«En stor dag for SAS i dag»

— Vi har gjort en stor transformasjon av vårt selskap, og vihar nå vi lagt et fundament å bygge videre på. Mye arbeid gjenstår, men detteer det første steget. Nå har vi oppfylt kravene til å få tilgang til kreditten ogdet synes vi er veldig bra. Planen vi legger er en offensiv plan. Vi skal spilleoffensivt og ikke defensivt. Vi skal fortsette å vokse, sier SAS-sjef Rickard Gustafson under en pressekonferanse rett etter klokken 15.

Næringsminister Trond Giske (Ap) bekrefter at avtalen om innsparinger i SAS er i mål, men sier det gjenstår et par formaliteter før banker og statlige eiere har gitt sitt godkjenningsstempel, melder NTB.

Styret i SAS sendte mandag en børsmelding om at vilkårene er på plass for ta spareprogrammet videre for godkjenning hos eierne.

– Vi er i mål. Jeg har stor respekt for de ansatte som må kutte i sine opparbeidede rettigheter. Det er ikke lett, men alternativet hadde vært mye verre, sier Giske til NTB.

Selskapet møte bankene og de største eierne (de norske, svenske og danske regjeringer i tillegg til en svensk Wallenberg-stiftelse), som sammen vil stille med en kassakreditt på 3,5 milliarder svenske kroner frem til mars 2015.

Det var bankene og eierne som stilte krav om lønns- og pensjonskutt og salg av eiendeler for å gi SAS dette lånet.