— Det virker som finansbyråd Liv Røssland ikke stiller klare nok krav til sine administrative ledere om viktigheten av internkontroll, sier Harald Schjelderup, leder for Aps bystyregruppe i Bergen.

Han sikter til den ferske revisjonsrapporten fra revisjonsfirmaet Deloitte, der byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap får hard kritikk.

Rapporten avdekker flere kritikkverdige forhold. Blant annet peker den på manglende formelle kontrollrutiner for planlegging og økonomi.

«Byrådsavdelingen mangler et rammeverk for internkontroll og risikovurderinger, og det er uklart om eksisterende kontroller dekker sentrale risikoer.»

Manglende møtereferater

Det eksisterer heller ikke referater fra møter hvor kommunaldirektøren deltar:

«Det føres ikke referat fra noen av disse møtene, noe som medfører at det som blir kommunisert ikke blir dokumentert. Revisjonen mener det er en svakhet at man ikke i ettertid kan dokumentere hva som er tatt opp og hva som er besluttet i disse møtene. Manglende dokumentasjon innebærer en risiko for at viktige beslutninger ikke blir fulgt opp.»

Det sittende byrådet har ansvaret for manglende rutiner, ifølge Schjelderup.

— Vi har parlamentarisme i Bergen, og det er viktig at byrådet skjønner at de ikke bare er politikere, men også sitter med ansvaret for den daglige driften av en milliardbedrift, sier han.

- Ikke godt nok

Schjelderup nevner to eksempler på hvorfor dette er så viktig:

— Av kommunens omsetning på 18 milliarder foretas det innkjøp for seks milliarder kroner. Det sier noe om hvor viktig det er med gode kontrollrutiner. Personalseksjonen ligger også under finansavdelingen, og det sier seg selv at rutiner for områder som rekruttering og kompetanseutvikling er viktig.

Byrådsavdeling har blant annet ansvar for kommunens innkjøp, økonomistyring, arbeidsgiverpolitikk, IKT og digitale tjenester til innbyggere og næringsliv.

I et høringstilsvar til rapporten sier kommunaldirektør Ove Foldnes at de er i gang med å rette opp feil og mangler ved internkontrollen i byrådsavdelingen. Det sier Ap ikke er nok. Schjelderup mener det er kommet en rekke saker det siste året som «ikke tegner et spesielt lyst bilde» av rutinene og kontrollen som det Høyre-styrte byrådet har i ledelsen av Bergen kommune. Han registrerer at kommunaldirektøren legger seg flat når han svarer på kritikken.

— Men det er ikke godt nok. Her må byrådslederen og finansbyråden komme på banen. Det er de som har ansvaret for dette.

- Schjelderup bør gå i seg selv

Frps finansbyråd Liv Røssland sier de tar rapporten på alvor, og går rett i strupen på Schjelderup.

— Vi tar alle rapporter på alvor. De er nyttige, og det er jo derfor de gjennomføres. Jeg konstaterer at rapporten har et krast språk, men selv om ordlyden er skarp så føler jeg vi kommer greit ut av dette. Det er flere områder som vi skal se nærmere på, sier finansbyråden.

Hun mener kritikken fra Schjelderup er uberettiget.

— Det er en leders plikt å delegere ansvar. Det er ikke grunnlag for å reagere slik han gjør her.

Røssland mener det er god forvaltning i kommunen, men at en så stor bedrift alltid trenger å endre og utvikle seg.

Hun synes Schjelderups uttalelser vitner om overspill.

— Schjelderup bør gå i seg selv. Han går til valg som byrådslederkandidat, og bør tenke gjennom hvordan han fremstår som leder. Mitt klare råd til ham er: Slutt å overspille, og ta kommunen på alvor.