— Den økonomiske utviklingen både ute og hjemme har vært om lag som ventet. Derfor holder vi styringsrenten uendret, sier sentralbanksjef Øystein Olsen og legger til:

— Norges Banks hovedstyre har lagt vekt på at veksten hos våre viktigste handelspartnere fortsatt er moderat.

Lavere bankrente

Olsen nevnte også bankenes utlånsrente, som har gått noe ned den siste tiden, da han holdt sin pressekonferanse om rentebeslutningen.

— Normalt skal det kompenseres med at styringsrenten økes. Men Norges Bank ser også på bankenes marginer. Hvis de går ned, vil Norges Bank reagere. Men når nå også innskuddsrentene går ned slik at marginene holdes omtrent uendret, er det mindre opplagt at Norges Bank vil respondere på dette, sa seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets til NTB før helgen. Han la også til at endringen i bankenes rente ikke er så stor at det vil forsvare noen renteøkning fra Norges Bank.

Som ventet

Både han og de fleste andre analytikerne ventet at styringsrenten skulle bli stående på halvannen prosent.

— Jeg vil tro de ikke varsler noen snarlig renteøkning. Men de kan indikere at den er kommet litt nærmere, fordi vi har fått litt bedre makrotall fra Norge i det siste, var vurderingen til Erik Bruce i Nordea Markets.

«Arbeidsledigheten har vært nokså stabil. Vårens lønnsoppgjør tyder så langt på at lønningene vil utvikle seg om lag som ventet. Også veksten i konsumprisene har vært om lag som anslått», er andre faktorer som påpekes i torsdagens melding fra Norges Bank.