I dag kreves det ikke inn avgift fra bankene som er medlem av Bankenes sikringsfond når fondet overstiger det lovfastsatte minstekravet til fondets størrelse. Det ble for eksempel ikke betalt avgift i 2011 og 2012, opplyser Finansdepartementet.

I årene hvor bankene har betalt full avgift til sikringsfondet, har årlig sum innbetalt avgift ligget på om lag 1,7 milliarder kroner.

– Avskaffes den øvre grensen for sikringsfondets størrelse, kan fondet bygges opp slik at det blir bedre i stand til å håndtere problemer i større enkeltbanker og problemer som rammer flere banker samtidig. Kapitalen i sikringsfondet er også viktig for tiltroen til den norske innskuddsgarantiordningen, sier finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap).

Forslaget er sendt på høring, og fristen for å komme med uttalelser er 6. august.

(©NTB)