I et TV-marked som har vært preget av synkende priser og pressede marginer de siste årene, er det knapt noen av verdens apparatprodusenter som makter å tjene penger på TV-ene sine.

Sony har for eksempel ikke tjent en krone på sine TV-er de siste syv årene, og selv markedsleder Samsung har slitt med å gå i null.

En titt på resultatene for 1. kvartal, later imidlertid til at 2012 kan bli et mer lønnsomt år. I det minste for de to koreanske produsentene Samsung og LG, skriver det anerkjente analyseselskapet NDP DisplaySearch.

Mens LG rapporterer om en lønnsomhet på 4,1 prosent i første kvartal, kan Samsung vise til et resultat på hele 5 prosent for sin TV-tunge konsumentelektronikkportefølje.

Det er mer enn en dobling av fjorårets resultater på 2 prosent. En lønnsomhet de japanske konkurrentene for øvrig kunne se langt etter i 2011.

— Vil vokse seg større

Til sammen har de to koreanske elektronikkgigantene en tredjedel av verdens samlede TV-marked, en markedsandel DisplaySearch ikke ser bort i fra vil kunne øke ytterligere i løpet av året.

De forventer at de to koreanerne vil kapre markedsandeler og øke presset på sine japanske konkurrenter. Særlig hvis TV-markedet ikke vokser, noe de færreste tror det vil gjøre.

Dette er en av grunnene til at de japanske produsentene ser på muligheten for tettere samarbeid med Taiwanske panelprodusenter, mener NDP.

Suksessoppskriften

I sin blogg spør NDP DisplaySearch seg om hvordan og hvorfor de to koreanske produsentene i motsetningen til sine japanske konkurrenter, har klart å bedre lønnsomheten de siste to årene.

Her pekes det blant annet på at mens Sony, Sharp, Toshiba og Panasonic tapte penger, har ikke Samsung og LG vært avhengige av å redusere prisene like mye for å være konkurransedyktige.

I sin analyse trekker NDP også frem Samsung og LGs evne til raskt å respondere på markedets økte etterspørsel etter rimeligere modeller.

I tillegg har Samsung og LG solide markedsandeler i segmentene for påkostede og marginvennlige smart-TV-modeller, påpekes det.

Hva så med Apple?

Med henvisning til at det de siste årene har vært sett på som nærmest umulig å levere en lønnsomhet på mer enn tre prosent, har de færreste trodd at Apple ønsker å lansere et TV-produkt, skriver DisplaySearch.

Skjønt flere tror at hvis Apple velger å kaste seg inn TV-markedet, vil det kunne drive opp marginene og lønnsomheten i bransjen. Ikke ulikt det som skjedde da Apple entret mobilmarkedet i 2007.