På to uker har den rødgrønne regjeringen lagt seg ut med både bønder og fagbevegelsen. Mens de fleste lederne i bondeorganisasjonene har vært forsiktige med å kritisere Senterpartiet, er LO-lederne lite lystne på å snakke om at det er en av «deres» statsråder som har ansvaret for de statlige lønnsoppgjørene.

Jan Davidsen leder LOs største forbund, Fagforbundet og sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre. Men han vil ikke svare direkte på hva han synes om en regjering som styrer landet ut i den første storkonflikten i staten på 28 år.— Nei, jeg har vært opptatt av vårt eget kommunale oppgjør og vet ikke noe særlig om det som skjedde i staten.

- Men du mener vel noe om det?

— Det vil bare være spekulasjon.

- Er det ikke pinlig for en arbeiderpartidominert regjering å havne i en slik konflikt?

— Hver gang du havner i konflikt er det noe som har gått galt.

- Men hva vil du si til Regjeringen når dere diskuterer streiken?

— Skal jeg begynne å gi råd, så ville jeg problematisere at kommunesektoren hele tiden blir hengende etter staten og er avhengig av hva som skjer der.

- Det virker som om du misliker å måtte svare på spørsmål om forholdet mellom regjeringen og fagbevegelsen i dag?

— Det er ikke meningen, helt ærlig, så vet jeg ikke hva som skjedde i staten.

- Men hva med forholdet mellom LO og partiet, hvordan påvirkes det av streiken?

— Jeg forstår hva du spør om, la meg si det slik, en konflikt er en belastning for alle.

Godt oppdratt

Også Davidsens kollega i statlig sektor, Tone Rønoldtangen fra LO Stat, er forsiktig med å si hva hun synes om Regjeringen. At statens forhandlere krevde endringer i arbeidsmiljøloven har fått de andre fagorganisasjonene til å rase, men Rønoldtangen er mer forsiktig:

— De har ikke helt skjønt problematikken.

- Hvem er «de», forhandlerne eller statsråd Rigmor Aasrud som har gitt dem mandat og fullmakter?

— La meg si det sånn, departementet har ikke helt skjønt problematikken.

- Du er veldig forsiktig med å kritisere en arbeiderpartistatsråd.

— Jeg er godt oppdratt. Det er fornuftige grunner til at jeg sier det jeg sier. Jeg har ikke diskutert dette med statsråden, bare med personaldirektøren og hennes folk.

Hun vil heller ikke trekke Arbeiderpartiets statsråder til ansvar for måten forhandlingene ble ført på, og at det endte i streik.

— Jeg har ikke møtt noen statsråd. Vår motpart er personaldirektøren, for oss er det staten som er motstander og ikke Regjeringen.

- Men Arbeiderpartiets statsråd Rigmor Aasrud er den som har sendt ut pressemelding på vegne av staten, og sier at dere fikk et lønnstilbud på linje med resten av samfunnet?

— Jeg forstår at du som journalist spør om det, men jeg forholder meg til staten.

- Men hva mener du om regjeringen som legger seg ut med LO og de andre?

— Jeg antar at det ikke er behagelig.

- Ville du vært like forsiktig om statsministeren het Erna Solberg?

— Det regner jeg med.

Tone Rønoldtangen har vanligvis et godt forhold til statsminister og partileder Jens Stoltenberg. Hun er forsiktig med å kritisere ham.
Bendiksby, Terje