Etter å ha flyttet inn i sin nye leilighet i Risvollan borettslag i Trondheim ble paret klar over hvor mye støy familien på ni i leiligheten over laget.

Paret mente støynivået lå langt over det akseptable, at det ikke var opplyst om dette ved salg og mente det var grunnlag for prisavslag.

Det skulle vise seg å koste dyrt. Klagen på nabostøy endte i Sør-Trøndelag tingrett. Der tapte de saken.

Retten kom frem til at hverken selger eller megler ga manglende opplysninger, og at støyen ikke overgikk tålegrensen. Kjøperne må derfor betale 175.195 kroner i saksomkostninger.

– Mine klienter er uenig i dommen, men ønsker ikke å bruke mer ressurser på denne saken, sier advokat Paul Høgseth til Aftenposten.no.

Akseptabel eller ikke

I dommen legges det vekt på at kjøperne allerede var andelseiere i borettslaget, og var kjent med at det var lytt i blokkene.

I tillegg mener retten at de var kjent med at en stor familie bodde i etasjen over den nye leiligheten. Spørsmålet er da: Var støyen akseptabel eller ikke?

Det vises til at støyen ikke er verre enn at sov-i-ro avhjelper problemet

Det første tingrettsdommer Johan Berg legger vekt på er «at den støy for forekommer er slik støy man må påregne fra en større familie». Deretter skriver han at «det vises til at støyen ikke er verre enn at sov-i-ro avhjelper problemet».

Interessert i boligstoff? Følg oss på Facebook!

— Spør og grav

I 2011 ble det omsatt nesten 130.000 boligeiendommer i Norge. Dommen fra Trondheim kan få følger for hvilke opplysninger om nabostøy som selger bør videreformidle.

– Støy er subjektivt og jeg kan ikke erindre tidligere saker som man kan støtte seg til, sier Øivind Næss i Forbrukerrådet.

Han sier at med mindre det er meget spesielle eller ekstraordinære omstendigheter utover normal menneskelig adferd i nabolaget er ikke man pliktet til å opplyse om dette.

– Spør og grav, det er det beste rådet. Dette er en vanskelig problemstilling, men det er opp til kjøper å undersøke naboer og nabolaget.

Mener dommen vil få følger

Advokat Arne Johansen vant frem med sine klienters synspunkter. Ifølge ham vil dommen få følger.

— Det omsettes tusenvis av leiligheter hver eneste år. Dommen har således også direkte betydning for hvilke opplysninger om nabostøy selger bør videreformidle til kjøper i en salgsprosess, sier han.Det er også kostbart å forfølge slike naboforhold i retten, uten å ha gått igjennom alle klageinstanser.

— I klartekst sier retten her at naboer har med å forsøke å gjøre opp seg i mellom før man går til retten med et søksmål. Også dette er et interessant poeng, sier Johansen.