Årsaken er at skattereglene i oljebransjen åpner for at prosjekter som ikke lykkes i å hente ut olje, kan kreve nærmere 80 prosent av letekostnadene tilbakebetalt, skriver nettavisa E24.

Prosjektoperatør Talisman har sammen med andre partnere investert drøyt 10 milliarder kroner i prosjektet. Det vil si at skattebetalerne må betale nærmere 8 milliarder kroner av denne regningen.

Ifølge petroleumsskattesystemet dekker staten 78 prosent av selskapenes kostnader forbundet med oljeutvinning. Først når oljeselskapet begynner å tjene penger på oljen, må de skatte 78 prosent av overskuddet til staten.

Disse skattereglene fører til at enorme inntekter sikres når prosjekter lykkes i å hente ut olje, men de gir tilsvarende store tap for staten dersom utbyggingen ikke leder til salg av olje.

— Vi følger de reglene som er bestemt. Dersom politikerne ønsker nye regler, er det en annen prosess. Vi betaler også tilbake til statskassen. Vi har betalt 10 milliarder kroner i skatt på ti år. Det akter vi å fortsette med, og vi håper Yme vil bidra med penger i statskassen, sier kommunikasjonssjef i Talisman Grethe Elise Folsnes.

Eier Single Buoy Moorings (SMB) og Talisman besluttet forrige uke å skrote den omstridte oljeplattformen. Operasjonen med å fjerne plattformen er såpass krevende at flyttingen tidligst vil kunne bli gjennomført i 2014.