Åpner for glassbygg på Xhibition

Eierne av kjøpesenteret Xhibition ønsker å sette opp et glassbygg ut mot Småstrandgaten.