• syeb411f.jpg FOTO: SCANPIX

- Det brukes mye penger