• KONTRAKTSGLISET: Svein Roger Selle, styreformann og partner i MK Norway. FOTO: ARNE NILSEN

Skal selje blandevatn til verda

Det bergensbaserte reklamebyrået MK Norway skal marknadsføre Schweppes internasjonalt.