• Fra nyttår blir det Nordea Liv som overtar BT-bygget i Bergen sentrum, dersom alt går etter planen.

Selger BT-bygget

Bergens Tidende selger sitt hovedkontor til Nordea Liv.