Kor e alle helter hen?

Torger Reve etterlyser flere profiler i næringslivet på Vestlandet.