Mange innleide saksøker oljeselskap for fast jobb

Usikre tider gjør at innleide arbeidere går til sak for å få fast jobb i oljeselskap.